Naar aanleiding van de nieuwe Corona regelgeving door premier Rutten gemaakt op 13-10-‘20 waren wij genoodzaakt om een nieuw lesrooster te maken. Nogmaals, de MMA, sparring en de total Workout lessen zullen voorlopig zo lang het duurt niet meer toegestaan zijn om te geven.  Hierbij ons nieuwe les rooster voor in ieder geval twee weken. Na deze twee weken zal de regering opnieuw bepalen welke regels zullen vervallen of aangepast moeten worden. Wij houden u hiervan op de hoogte via de site, Facebook en Instagram. Alle kids lessen onder de 18 jaar zullen exact het zelfde zijn omdat hier geen nieuwe regel van toepassing is. Inschrijven voor de lessen van het nieuwe rooster zal niet nodig zijn. Dit omdat wij in de beneden en bovenzaal genoeg ruimte hebben om tijdens de bokszaktrainingen de 1.5 meter regel te handhaven is. Helaas kan er geen gebruik gemaakt worden van de kleedkamers. Graag omgekleed aankomen en direct naar de door ons aangewezen zaal gaan. Hier is duidelijk aangegeven welke bokszak wel en welke niet te gebruiken. Het nieuwe rooster en alles wat hierboven staat beschreven zal op donderdag 15-10-2020 in gaan. Wij hopen jullie allemaal weer te zien bij één van onze trainingen !